- Tájékoztató a tervezett előadásokról -

A program célja: A lakosság - elsősorban a fiatalok és az aktív, felnőtt korosztály - minél szelesebb körű felvilágosítása a lelki egyensúly, a mentális egészség, az élettervezés (- újratervezés) és rendezett életvezetés elveiről, törvényszerűségeiről, lehetőségeiről. Alapvetően tanítói - ismeretterjesztői tevékenységet jelent.

Hiszünk ugyanis abban, hogy a megismerés, a megértés és felismerés, olyan folyamatokat katalizálnak, amelyek magasabb szintre emelik élet- és lélekminőségünket. Irányt, célt és értelmet mutathatnak életünknek.

Indoklás

Az Európai Unió kiemelt területként foglalkozik a mentális egészség kérdésével. A "Lelki Egészség és Jólét Európai Paktuma" különböző prioritási területeket jelöl meg ennek kezelésére, melyek a következők:

1. Az öngyilkosság és a depresszió megelőzése

2. A fiatalok lelki egészsége és a lelki egészség az oktatásban

3. A lelki egészség a munkahelyi környezetben

4. Az idős emberek lelki egészsége

Ehhez kapcsolódóan tűztük zászlónkra azt a törekvést, hogy széleskörű ismeretterjesztés által járuljunk hozzá a magyar lelki egészség támogatásához. A lakosság mentális egészsége ugyanis rohamosan romló tendenciát mutat:

- Egyre nagyobb számú a depressziós (Az Eurostat adatai szerint 2017-ben az Unió államai közül Magyarországon a legmagasabb a depresszió előfordulása), az életcél nélkül élő, a kiábrándult, céltévesztett és elmagányosodott ember.

- A kapcsolati konfliktusok, az agresszió, a kommunikáció hiánya és torzulása tönkreteszi a kapcsolatokat, családokat.

- Az érzelmi rugalmasság hiánya, a mentális állóképesség gyengesége egyre elviselhetetlenebb tehetetlenséget szül, egyre életképtelenebb generációk nőnek föl és egyre nehezebb helyzetbe kerülnek az idősek is.

- A pálya kiszámíthatatlansága, a változások felgyorsulása, egyre fokozottabb szorongást, létbizonytalanságot teremt.

- A net- és mobilfüggőség, a játékszenvedély és a szülői tehetetlenség egyre több mentális kisiklást eredményez a gyerekeknél és fiataloknál.

- Az idősek kirekesztődése, értelmetlenség- és haszontalanság-érzése, kapcsolódási hiányok és kiszolgáltatottság, a meghosszabbított élet mellett a lelki szenvedést is fokozza.

- A munka és magánélet szétválaszthatatlansága, az intimitás hiánya, a túlterheltség és a mesterségesen duzzasztott igények kritikus módon rombolják mentális egészségünket és egész társadalmunkat.

Mindez pedig megmutatkozik egyéni, családi, szervezeti és társadalmi szinten egyaránt.

Módszer

Szándékunk szerint minél több helyen, minél többször, országos szinten megszervezni pszichológiai - mentálhigiénés ismeretterjesztő előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, tematikus képzési programokat, kurzusokat, tréningeket. Igény szerint, lehet ez egyalkalmas előadás, vagy akár sorozat is.

Előadásaink megszólítóak, megérintőek, szemléletesek, bátorítóak és lelkesítőek. A megható élettörténetek, érzelmeket megmozgató rövid videók, a sajátosan alkalmazott szemléletes elemek, mind eszközét képezik a hatás elmélyítésének és maradandóvá tételének.

Háttérszervezet és fővédnök

A program a Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közreműködésével, valamint Prof. Dr. Bagdy Emőke támogatásával és védnökségével valósul meg, a "MÉGIS" szakmai csapat lelkes tagjainak közreműködésével.

Programfelelős: Dr. Magyar Lóránt, orvos-mentálhigiénés szakember, pszichológiai előadó, NLP tréner, katolikus lelkész és a MÉGIS legyél Győztes! c. életvezetési könyv szerzője - a "MÉGIS" programjának és szakmai csoportjának országos vezetője.

Ehhez a küldetéshez keresünk partnereket, mindenekelőtt művelődési házak, szociális és családvédelmi szervezetek, oktatási intézmények, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetek, idősügyi szervezetek, közjóléti értékeket képviselő társulatok, egyesületek, alapítványok, valamint önkormányzatok közreműködését. Ugyancsak szívesen vesszük vállalatok és munkaszervezetek együttműködését.